oflaz video inzal programları listesinin dördüncü esnasında bucak vadi mukayyetmda inzal tamamlandığında elektronik beyinın kapanmasına imkân tanılamayan az çok kullanışlı…