Kabala, bir malın ya da hizmetin şanlı miktarlarda satın düzenınması veya satılması medlulına gelir. Kabala satış, ekseriya perişan beyların aksine,…