Bir fenomen ya da olgu üzerine edinilen bilgiye sav denir. Bu bilginin sütun, dergi kabil neşriyat organlarıyla ya da radyo,…