Ekonomik faaliyetlerin {fiilen gerçekleşmiş olmasına mukabil bu faaliyetlerle ilişkin kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen eşya dışı ekonomi, amme idarelerinin denetimi dışında…