Official

Nisan 5, 2023 by Yorum yapılmamış

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “işlev” yahut “iş” anlamına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet çalışmalerinde kullanılırdı.

Tutarlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak kucakin kullanılmaya mebdelandı. Bu görevliler, örneğin ülke daireleri yahut kiliselerde çeşitli çalışmalerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyettar bir konumda kâin herhangi bir kişkazançlı tanımlamak kucakin kullanılmaya mebdelandı. Günümüzde, “official” kelimesi çoklukla hükümet, spor yahut iş dünyası gibi resmi bir konumda kâin kişmüterakki yahut kurumları tanımlamak kucakin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, sözcük resmi yahut salahiyettar bir konumda kâin herhangi bir kişkazançlı tanımlamak kucakin kullanılmaya mebdelamıştır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir